Aanname & Instroom

Aanname en instroom 4 jarigen

Na de inschrijving van uw zoon of dochter bij ons op school ontvangt u een aantal maanden voor aanvang een mail van de onderbouwcoördinator. In deze mail ontvangt u alle benodigde informatie en vragen wij u nog een aantal formulieren in te vullen met informatie over uw zoon of dochter. De coördinator van de onderbouw deelt de leerlingen in in één van de kleutergroepen. Indien nodig (en wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven) vindt er een overdracht plaats met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.

Aanname en instroom 5 – 12 jarigen

Wanneer uw kind in een hogere groep instroomt, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. De informatie verkregen tijdens dit gesprek wordt gedeeld met onze intern begeleider. Op deze manier kunnen wij inschatten hoe het met uw kind op de vorige school is gegaan en of er eventueel extra ondersteuning nodig is. Aan de hand van de gegevens uit de onderwijskundige rapportage van de school van herkomst en eventuele hulpverlenende externe instanties kunnen wij bepalen of wij uw kind voldoende aandacht en ondersteuning kunnen bieden.

Schoolondersteuningsprofiel

Van alle scholen wordt in het kader van passend onderwijs verwacht dat ze een schoolondersteuningsprofiel opstellen. In dit profiel beschrijven wij welke ondersteuning wij kunnen bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Als u hier klikt, vindt u ons ondersteuningsprofiel