Kanjerschool

De Kerckeboschschool is een erkende Kanjerschool, dat wil zeggen dat al onze leerkrachten getraind en bevoegd zijn om vanuit het gedachtegoed van de Kanjertraining sociale vaardigheden bij kinderen te trainen. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten, ouders en kinderen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

De Kanjertraining zetten wij preventief en curatief in. Preventief door kinderen bewust te maken wat sociaal (on)handig gedrag is. Curatief door actuele situaties met elkaar te bespreken of zelfs in de vorm van een toneelstuk te simuleren.  Met deze training streven we de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.