IPC

In schooljaar 2020-2021 zijn wij gestart met IPC. Het International Primary Curriculum is een curriculum voor het basisonderwijs waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt onze school hierbij!

Vanaf groep 3 werken de kinderen in drie leeftijdsgroepen (groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8) aan diverse thema’s gedurende het schooljaar . De thema’s zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken. Denk aan Missie naar Mars, het Circus, het Regenwoud of Voortrekkers van Verandering.

Binnen deze thema’s is ruimte voor bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde, en natuur, maar ook voor creatieve vakken. Deze vakken zijn in elkaar verstrengeld en zorgen ervoor dat leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, actiever deelnemen aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Wilt u meer weten over IPC? Bezoek dan de IPC-website of stel uw vraag aan de leerkracht(en) van uw kind.