Visie

Jan. 2023. De Kerckeboschschool is op dit moment bezig met het schrijven van een vernieuwd schoolplan. De missie is inmiddels vastgesteld en de aangepaste visie zal hier binnenkort te lezen zijn.

 

Vanuit onze schoolovertuiging “Samen ben je meer” bereiden wij kinderen voor op actieve deelname aan de samenleving en zorg voor mens en omgeving. Hierbij is onze christelijke levensovertuiging, gebaseerd op het evangelie van Jezus Christus, de basis.

Wij leren hen te functioneren in sociale verbanden om daarin vanuit hun eigen kracht en competentie duurzame relaties aan te gaan. Wij werken samen met de ouders om de  kinderen te laten ontwikkelen. Wij zien onze rol als een voorbeeldrol naar de kinderen door in aandacht, met wederzijds respect en in vertrouwen met de kinderen om te gaan.

Ons beeld van ouders en kinderen

Onze leerlingen hebben brede ontwikkelmogelijkheden. Wij hebben hoge verwachtingen over deze ontwikkeling en willen kinderen uitdagen. Hierbij houden we rekening met hun mogelijkheden.

Kinderen ontwikkelen zich het beste als zij zich eigenaar weten van hun ontwikkeling. Om deze reden maken wij hen hiervoor medeverantwoordelijk door op een open, constructieve manier hierover in gesprek te zijn met de kinderen. Het sociale functioneren is voor ons zeer belangrijk hierbij. Wij gaan er van uit dat elke leerling het verlangen heeft het goede te doen, wij helpen hen dat – met vallen en opstaan - waar te maken.

De ouders zien wij als partner voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Voor deze ontwikkeling is een goede samenwerking tussen school en ouders essentieel. School en ouders hebben hierin elk een eigen verantwoordelijkheid waarin zij elkaar, in samenwerking, scherp houden.

Belofte

Wij willen zorgen voor een veilige omgeving en leerlingen helpen zich naar vermogen en hun niveau te ontwikkelen. Hiervoor vinden wij het belangrijk dat wij duidelijke grenzen stellen.

Iedere leerling wordt bij ons gezien en erkend. Wij willen onze leerlingen een brede ontwikkeling  geven die hen toerust actief deel te nemen aan de samenleving. Wij werken aan een hoge kwaliteit van ons eigentijds onderwijs. Wij laten onze leerlingen vanuit christelijke normen en waarden  leven en werken.

Uitvoering

Onze identiteit helpt ons open te staan voor alle leerlingen, hun eigenheid te zien en elk van hen zich te laten ontwikkelen. Wij willen dat zoveel mogelijk middelen ten gunste komen van het onderwijs aan de leerlingen. Wij hebben vakbekwame leerkrachten, zij hebben veel expertise om op verschillen tussen leerlingen in te spelen, hoge resultaten (passend bij hun eigen vermogen) met hen te behalen en een veilige omgeving te creëren. Onze scholen zijn digitaal goed toegerust om eigentijds onderwijs te geven. Onze scholen zijn gespecialiseerd in eigentijdse methodieken voor sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, onze scholen zijn gecertificeerde Kanjerscholen.