Vacatures en stages

Vacatures

Voor actuele vacatures zie de site van CBO Zeist via www.cbozeist.nl

Stages

De Kerckeboschschool hecht veel waarde aan het opleiden van nieuwe leerkrachten. We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan studenten van de Pabo.

Wij hebben gekozen voor een samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede. Jaarlijks begeleiden we meerdere studenten van deze lerarenopleiding.

Wij bieden de studenten een plek waar zij in de praktijk, onder begeleiding, ervaring op kunnen doen. Op de Pabo wordt dit ‘werkplekleren’ genoemd.

Tijdens het werkplekleren worden de studenten vooral begeleid door de leerkracht, de mentor van de student. De Interne Coach Opleider (ICO) coacht zowel de studenten als de leerkrachten bij wie de student in de groep werkzaam is en is ook de contactpersoon voor de CHE.

Voor onze school zijn Willemijn ter Keurs en Esther Visser de Interne Coach Opleiders.

Naast de CHE bieden wij ook stageplaatsen aan voor studenten van de regionale MBO’s en leerlingen van middelbare scholen voor een ‘snuffel- of maatschappelijke stage’.

Contact

Zijn er studenten/scholen die interesse hebben in stage lopen op de Kerckeboschschool?

Graag telefonisch contact met de Interne Coach Opleiders, via het algemene telefoonnummer van de school: 030-6914074. Of per e-mail met willemijnterkeurs@kb.cbozeist.nl of esthervisser@kb.cbozeist.nl