Snappet

De Kerckeboschschool werkt sinds schooljaar 2016-2017 met Snappet. Met Snappet komen we tegemoet aan de individuele onderwijsbehoefte van elk kind en sluiten we beter aan op het niveau van elk kind. Wij zien de chromebooks en Snappet als een middel om doelen te bereiken. Deze leerdoelen zijn passend bij het individuele leerniveau van het kind, zodat we de leerlingen op het gebied van rekenen, taal en spelling zo toegerust mogelijk kunnen laten uitstromen.

Daarnaast bieden we met de chromebooks en Snappet een digitale leeromgeving, waarmee we de kinderen stimuleren en begeleiden in het maken van eigen keuzes voor hun onderwijsprogramma.

De leerkrachten hebben meer overzicht en inzicht in het leren van kinderen en kunnen beter inspelen op de instructiebehoefte van kinderen.