Tussen- en Naschoolseopvang

Tussenschoolse opvang

Kerckeboschschool biedt de mogelijkheid om uw kind tussen de middag op school te laten overblijven (TSO). Voor de dagelijkse opvang zijn de coördinatrices Susanne Witteveen (susanne@kiekeboe.info) of Adri van Leeuwen (adri@kiekeboe.info) op school aanwezig van 11.30.u tot 13.30.u.

De TSO valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Kiekeboe kinderopvang. Alle overblijfmedewerkers hebben een officiële kinder-EHBO cursus gevolgd via Stichting Kiekeboe Kinderopvang. Jaarlijks hebben de overblijfmedewerkers een verplichte herhaling van deze cursus.
Wij verwijzen u door naar de website van Kiekeboe voor actuele informatie over prijzen, strippenkaarten en aanmeldmogelijkheden. Voor vragen en opmerkingen over abonnementen en strippenkaarten of andere zaken kunt u de coördinatrices bereiken via de mail.

Zij worden ondersteund door de overkoepelend manager van Stichting Kiekeboe Kinderopvang, Helga Steenbeek. Voor vragen of opmerkingen is Helga te bereiken via het e-mailadres tso@kiekeboe.info of tel. 030-6990285. Voor vragen m.b.t. de financiële administratie kunt u contact opnemen met Paul van Eerden, hij is tevens te bereiken onder bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres.

Mocht uw kind met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis gaat om te lunchen moet u hiervoor een formulier invullen voor de desbetreffende dag. Download hier het formulierHet formulier is ook te verkrijgen bij de coördinatrice van de school. Na het invullen van het formulier kunt u het inleveren bij de leerkracht of bij de overblijfmedewerker.

Naschoolse opvang

Voor naschoolse opvang kunt u contact opnemen met meerdere aanbieders van naschoolse opvang. (Dit lijstje is niet geheel compleet. Veel ouders van onze school maken echter gebruik van deze aanbieders)

 

BSO het Kraaienest V.O.F.
Graaf Lodewijklaan 3
3708 DM Zeist
Tel: 030 696 2344
(geen internetsite)
BSO Sterrenbos
Irenelaan 71e
Zeist
Tel: 06 17478851
www.bsosterrenbos.nl   
BSO Bisonkasteel
Kiekeboe Kinderopvang
Padvinderslaantje 12
3708 BS Zeist
joris@kiekeboe.info
BSO Kind&Co
BSO Kerckebosch
Graaf Lodewijklaan 4, 3708 DM Zeist
Tel: 030 6917457
http://www.kmnkindenco.nl
BSO de Bosplaats
Socrateslaan 22
3707 GL Zeist
Tel: 030 6939739
http://www.debosplaats.nl

Kindergarden Choisyweg
Choisyweg 2,
3701 TA Zeist
www.kindergarden.nl

  

Kinderopvang ‘In de rups’ is een kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Hier maken wij op school geen gebruik van.

Buitenspelen

Om de kinderen de ruimte te geven bij het spelen op het plein gaan ze om de beurt eten. Groep 3 en 4, 7 en 8 eten van 12.00 uur tot 12.25 uur. Daarna spelen zij buiten t/m 12.55 uur. Groep 1 en 2, 5 en 6 gaan eerst buiten spelen van 12.00 uur tot 12.25 uur en eten van 12.25 uur tot 12.55 uur.

Op de momenten van slecht weer krijgen de kinderen gerichte activiteiten aangeboden. De overblijfmedewerkers dienen hierin een actieve rol te hebben. De voorkeur van de overblijfmedewerkers is om in de klas over te blijven en daar activiteiten te organiseren, met uitzondering van de televisie en het knutselen in het overblijflokaal of de gymzaal. Wij kunnen bij slecht weer de kinderen dus voldoende uitdaging en activiteiten aanbieden en de rust zoveel mogelijk bewaren.

Regels

Om het overblijven zo plezierig mogelijk te laten verlopen, hanteren wij de volgende regels:

  1. Alle kinderen eten in de eigen klassen. Eén van de overblijfmedewerkers is daarbij aanwezig;
  2. We gaan netjes, met respect met anderen om;
  3. Er wordt verwacht, dat je beleefd bent tegen de overblijfmedewerker;
  4. Overblijfmedewerkers worden aangesproken met juf en voornaam;
  5. Voordat er gegeten wordt, kunnen de kinderen naar het toilet en hun handen wassen;
  6. Voor en na het eten wordt er een moment stilte gevraagd om te bidden en te danken;
  7. De kinderen zitten tijdens het eten aan tafel en mogen dan rustig met elkaar praten;
  8. Na het eten mogen ze eventueel een snoepje, dat van huis is meegenomen, opeten (geen lollies, chips, etc.) Geen snoep op het plein.
  9. Wie wil, kan daarna tanden poetsen.

Kinderen die zich niet aan de regels houden worden naar de coördinatrice gestuurd. De coördinatrice gaat een gesprek aan met de kinderen. Leerkrachten en/of directie worden op de hoogte gebracht over het incident. Wanneer nodig worden de ouders ook op de hoogte gebracht.

Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag wordt er een gele kaart uitgereikt. Na 2 gele kaarten krijgt het kind een rode kaart. Dit betekent dat het kind een week niet mag overblijven. Bij herhaling van een rode kaart mag het kind een maand niet overblijven. Bij beide kaarten worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld. De uitreiking van gele en rode kaarten wordt in overleg gedaan met de directie en/of leerkracht maar valt onder de verantwoording van Stichting Kiekeboe Kinderopvang.