ICT onderwijs

Onze school beschikt over moderne digiborden, computers en chromebooks om ons onderwijs vorm te geven en kinderen extra te ondersteunen. Alle op school aanwezige lesmethodes bieden digitale software aan ter ondersteuning van de lessen.

In groep 1 en 2 worden chromebooks vooral ingezet om spelenderwijs te leren. Als aanvulling op het reken-, taal- en spellingonderwijs worden in groep 3 en 4 de chromebooks, naast de reguliere verwerking, ingezet als extra verwerkingsmiddel. Vanaf groep 5 krijgt de chromebook een prominente plek in het onderwijs. Kinderen krijgen een eigen chromebook van school te leen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om de chromebooks ook thuis te gebruiken, bijvoorbeeld om thuisonderwijs mogelijk te maken. Kinderen vanaf groep 5 werken dagelijks in Snappet.

Chromebooks werken met een besturingssysteem van Google. Wij leren de kinderen omgaan met Google Workspace for Education. Hierbij maken we gebruik van een methode Digital Skills for Kids. Kinderen leren werken in de Cloud met Google Drive, Classroom en de bijbehorende office-applicaties als Documenten en Presentaties.

Op school besteden we aandacht aan digitale geletterdheid. Onderwerpen als mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking komen hierin voorbij. Ook maken we de aansluiting bij de kanjertraining wanneer het gaat over burgerschapsvorming in het digitale domein, zoals omgangsvormen op sociale media.