Samen ben je meer
Inloggen
close

Inloggen

Tussen- en Naschoolseopvang

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang (TSO)

Kerckebosch biedt de mogelijkheid om uw kind tussen de middag op school te laten overblijven (TSO).

De TSO valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Kiekeboe kinderopvang.

Wij streven er naar dat er één overblijfmedewerker per groep is.

U kunt via het aanmeldingsformulier uw kind aanmelden voor een abonnement, dit houdt in dat uw kind gebruik gaat maken van vaste TSO dagen. De startdatum van het abonnement gaat in per de eerste van iedere maand. Dit aanmeldingsformulier vormt meteen de overeenkomst die u aangaat met Stichting Kiekeboe Kinderopvang.

 

In het komende schooljaar, 2020-2021, zal Stichting Kiekeboe Kinderopvang u wederom van dienst zijn voor tussenschoolse opvang. Wij zullen op dezelfde wijze als de afgelopen schooljaren de opvang
voortzetten en wel via een abonnement of een strippenkaart. De overeenkomst wordt met Stichting Kiekeboe Kinderopvang aangegaan.

De tarieven vindt u onderstaand en zullen per september 2020 worden gehanteerd.

De kosten van een abonnement voor het schooljaar 2020-2021 bedragen € 2,60 per dag. Het abonnement geldt voor een volledig schooljaar (40 weken).

Prijzen abonnement:
1 dag per week: € 104,00 op jaarbasis € 10,40 per maand
2 dagen per week: € 208,00 op jaarbasis € 20,80 per maand
3 dagen per week: € 312,00 op jaarbasis € 31,20 per maand
4 dagen per week: € 416,00 op jaarbasis € 41,60 per maand

De bedragen worden maandelijks achteraf gefactureerd, verdeeld over 10 maanden (m.u.v. de maanden
juli en augustus). Door middel van ondertekening van de overeenkomst verleent u Stichting Kiekeboe Kinderopvang doorlopende machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse vergoeding (u hebt
56 dagen de tijd om bij uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken).

De overeenkomst van een abonnement is voor onbepaalde tijd en vervalt op het moment dat uw kind in groep 8 de school gaat verlaten. Er geldt een opzegtermijn van één maand ingaande per de eerste van
de volgende maand. Voor wijzigingen geldt tevens een opzegtermijn van één maand vanaf de eerste van de volgende maand. De ingangsdatum van de abonnementen is per de eerste van iedere maand.

Prijzen Strippenkaart
De kosten voor één strip bedragen € 3,00 en wordt op basis van een strippenkaart voor 5 of 10 keer afgenomen. De kosten van deze strippenkaarten bedragen respectievelijk € 15,00 en € 30,00.

Het incasseren van de strippenkaarten gebeurt eens in de twee maanden achteraf. Door middel van ondertekening van de strippenkaart overeenkomst verleent u Stichting Kiekeboe Kinderopvang jaarlijks
machtiging tot automatische incasso (u hebt 56 dagen de tijd om bij uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken).
Wanneer de laatste strip is verbruikt maakt de coördinatrice automatisch een nieuwe strippenkaart aan, tenzij u een verandering doorgeeft. Bij uitgifte van iedere strippenkaart ontvangt u een bewijs van afname.

Eenmalige afname is ook mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 3,50 per keer. Dit bedrag dient contant te worden betaald.
Een aanmeld- en/of mutatieformulier kunt u downloaden via onze website www.kiekeboe.info , via de website van de school of kunt u ophalen bij de coördinatrice op de school.

Op onze website en op de site van de school vindt u tevens meer informatie over de tussenschoolse opvang.

Wanneer u uw kind(eren) voor het eerst wilt aanmelden of u wilt een mutatie doorgeven dan verzoeken wij u vriendelijk het ingevulde en ondertekende formulier naar ons kantoor te sturen:

Stichting Kiekeboe Kinderopvang
Postbus 774
3700 AT Zeist

Uw aanmelding en/of mutatie wordt centraal verwerkt en aan de betreffende school doorgegeven.

Wij verzoeken u vriendelijk om nieuwe aanmeldingen en/of mutaties voor het komende schooljaar vóór 1 juli 2020 aan ons door te geven (lopende overeenkomsten worden stilzwijgend voortgezet). Dan
hebben wij voldoende tijd om de contracten op te stellen en een indicatie te krijgen van het aantal kinderen dat van de tussenschoolse opvang in het nieuwe schooljaar gebruik gaat maken.

 

Het Beleid

Voor de administratie is Sandra Elsinghorst op school aanwezig van 11.30.u tot 13.30.u.

Voor vragen en opmerkingen over abonnementen en strippenkaarten of andere zaken kunt u Sandra Elsinghorst bereiken via de mail sandra@kiekeboe.info of tel. 06-42228606.

Zij wordt ondersteund door de overkoepelend manager van Stichting Kiekeboe Kinderopvang, Helga Steenbeek. Voor vragen of opmerkingen is Helga te bereiken via het e-mailadres tso@kiekeboe.info of tel. 030-6990285. Voor vragen m.b.t. de financiële administratie kunt u contact opnemen met Paul van Eerden, tevens te bereiken onder bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer uw kind gebruik maakt van de TSO, waarvoor u een abonnement heeft afgesloten, is het bij ons bekend welke dag(en) uw kind aanwezig is.

Wanneer uw kind met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis gaat om te lunchen moet u hiervoor een formulier invullen voor de desbetreffende dag. 

Het formulier is ook te verkrijgen bij de coördinatrice van de school.

Na het invullen van het formulier kunt u het inleveren bij de leerkracht, bij de overblijfmedewerker of u stuurt een mail naar sandra@kiekeboe.info.

 Om het overblijven zo plezierig mogelijk te laten verlopen, hanteren wij de volgende regels:

-  Alle kinderen eten in de eigen klassen. Eén van de overblijfmedewerkers is daarbij aanwezig;
-  Voordat er gegeten wordt, kunnen de kinderen naar het toilet en hun handen wassen;
-  Voor  en na het eten wordt er een moment stilte gevraagd om te bidden en te danken;
-  De kinderen zitten tijdens het eten aan tafel en mogen dan rustig met elkaar praten;
-  Na het eten mogen ze een snoepje, dat van huis is meegenomen, opeten (geen lollies, chips, etc.). Geen snoep op het plein;
-  Wie wil, kan daarna tanden poetsen.

(Het is mogelijk om gebruik te maken van schoolmelk. Als u hier klikt kunt u zich daar voor opgeven.)

Waar spelen de overblijfkinderen?

Om de kinderen de ruimte te geven bij het spelen op het plein gaan ze om de beurt eten.

Groep 3 en 4, 7 en 8 eten van 12.00.u tot 12.30.u. Daarna buiten spelen t/m 12.55.u.

Groep 1 en 2, 5 en 6 gaan eerst buiten spelen van 12.00.u. tot 12.25.u.

Zij eten van 12.25.u. tot 12.55.u.

Om 12.55.u. wordt het speelgoed opgeruimd bij de bovenbouw.

Om 12.55.u. gaat de bel en mogen de kinderen van de bovenbouw naar hun klas.

Bij de onderbouw wordt om 12.55.u. het speelgoed opgeruimd.

Bij goed weer spelen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op het voorplein. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn dan op het zijplein

Bij slecht weer:

Op de momenten van slecht weer krijgen de kinderen gerichte activiteiten aangeboden. De overblijfmedewerkers dienen hierin een actieve rol te hebben. De voorkeur van de overblijfmedewerkers is om in de klas over te blijven en daar activiteiten te organiseren, met uitzondering van de televisie en het knutselen in het overblijflokaal of de gymzaal. Wij kunnen bij slecht weer de kinderen dus voldoende uitdaging en activiteiten aanbieden en de rust zoveel mogelijk bewaren.

Kinderen die thuis een boterham hebben gegeten kunnen om 12.55.u. het plein op om hun fiets weg te zetten en naar hun klas te gaan.

Regels die de hele dag, dus ook tijdens overblijven, gelden zijn:

-  we gaan netjes, met respect met anderen om;
-  als je een afspraak maakt, moet jij je eraan houden;
-  wees zuinig op de spullen van de school en van andere kinderen;
-  als je bij een vriendje of vriendinnetje gaat eten, in plaats van overblijven, moet daarvoor een briefje van de ouders worden meegenomen;
-  er wordt verwacht, dat je beleefd bent tegen de overblijfmedewerker;
-  overblijfmedewerkers worden aangesproken met juf en voornaam;
-  je hebt om de beurt corvee; dan help je mee met het schoonmaken van de tafels en de vloer.

Kinderen die zich niet aan de regels houden worden naar de coördinatrice Ellen de Goede gestuurd. De coördinatrice gaat een gesprek aan met de kinderen. Leerkrachten en/of directie worden op de hoogte gebracht over het incident.

Wanneer nodig worden de ouders ook op de hoogte gebracht.

Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag wordt er een gele kaart uitgereikt. Na 2 gele kaarten krijgt het kind een rode kaart. Dit betekent dat het kind een week niet mag overblijven. Bij herhaling van een rode kaart mag het kind een maand niet overblijven. Bij beide kaarten worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld. De uitreiking van gele en rode kaarten wordt in overleg gedaan met de directie en/of leerkracht maar valt onder de verantwoording van Stichting Kiekeboe Kinderopvang.

Alle overblijfmedewerkers hebben een officiële kinder EHBO cursus gevolgd via Stichting Kiekeboe Kinderopvang. Jaarlijks hebben de overblijfmedewerkers een verplichte herhaling van deze cursus. Daarnaast hebben de overblijfmedewerkers een cursus Kanjertraining gevolgd en zijn in het bezit van een certificaat.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website www.kiekeboe.info

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang

Voor naschoolse opvang kunt u contact opnemen met meerdere aanbieders van naschoolse opvang. (Dit lijstje is niet geheel kompleet. Veel ouders van onze school maken echter gebruik van deze aanbieders)
 

BSO het Kraaienest V.O.F.
Graaf Lodewijklaan 3
3708 DM Zeist
Tel: 030 696 2344
(geen internetsite)

BSO Sterrenbos
Irenelaan 71e
Zeist
Tel: 06 17478851
www.bsosterrenbos.nl    

BSO Woudkasteel
Kiekeboe Kinderopvang
Postbus 774
3700 AT Zeist
ellen@kiekeboe.info

BSO Kind&Co
BSO Kerckebosch
Graaf Lodewijklaan 4, 3708 DM Zeist
Tel: 030 6917457
http://www.kmnkindenco.nl

BSO Bisonkasteel
Kiekeboe Kinderopvang
Postbus 774
3700 AT  Zeist
ellen@kiekeboe.info

Kinderopvang ’t Mereltje
Hortensialaan 32
3702 VH Zeist
Tel: 030 6918503 
http://www.mereltje.nl

BSO de Bosplaats
Socrateslaan 22
3707 GL Zeist
Tel: 030 6939739
http://www.debosplaats.nl

Kinderopvang ‘In de rups’ is een kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Hier maken wij op school geen gebruik van.