Schoolgids

De schoolgids is een verplicht document voor alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs.

De schoolgids is bedoeld om u te informeren over zaken waar de school voor staat, bijvoorbeeld over onze identiteit, de manier waarop we omgaan met elkaar, onze manier van werken en ordening van de leerstof. We geven zoveel mogelijk antwoord op de vraag hoe we het onderwijs aan onze school hebben opgezet, de zorg voor kinderen, wat van de ouders/verzorgers wordt verwacht, enz.

Praktische zaken die van belang zijn voor het komende schooljaar kunt u vinden in ons jaarboekje op de website. Denk bijvoorbeeld aan het vakantierooster, schooltijden, gymnastiek tijden, namen en adressen van de verschillende geledingen.

De schoolgids kan voor ouders van toekomstige leerlingen een hulp zijn bij het zoeken naar een school voor hun kind.

Naast de schoolgids geven we een jaarboekje uit met informatie die per jaar kan wisselen. Denk bijvoorbeeld aan welke groep welke leerkracht heeft.