Samen ben je meer
Inloggen
close

Inloggen

De Ouderraad (OR)

Op onze school is, evenals op de meeste scholen, een ouderraad actief.

Het doel van de ouderraad is de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, en de school te bevorderen en wel zo dat de werkzaamheden van de ouderraad bijdragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs.

Tot de taken van de ouderraad behoren:

  • het geven van adviezen aan de medezeggenschapsraad, vooral over die aangelegenheden, die de ouders in het bijzonder aangaan;
  • het in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten;
  • het in overleg met het bestuur en de directie zelfstandig organiseren van dienstverlening en binnen het kader daarvan, het beleggen van vergaderingen met de ouders;
  • het beheren van de ter beschikking gestelde geldmiddelen.Het contact tussen de ouderraad en de MR wordt onderhouden door de voorzitter van de ouderraad.
  • Het contact tussen de ouderraad en de school wordt onderhouden door een lid van de directie. Dit directielid woont ook de vergaderingen bij.

Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Diego von Geldern 
Cathelijne Hazewinkel 
Naud Jan Peters 
Joost Breggeman 
Stephan Planthof 
Senta Vredeveld 
Scato Hoofd van Iddekinge
Renate Hezemans
Bas Burggraaf
Zubeyde Gungor Alikoy