Inschrijfverzoek

Wilt u uw kind opgeven bij ons op school? Dit kan middels dit inschrijfverzoek. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een eventuele inschrijving te bespreken. Wij attenderen u erop, dat aan een aan ons gestuurd verzoek om inschrijving geen rechten kunnen worden ontleend.

Wat is de naam van uw kind?
Wat is het (toekomstig) woonadres van uw kind?
Op welk telefoonnummer bent u overdag bereikbaar?
Per wanneer zou uw kind starten?
In welke groep zou uw kind starten?