Samen ben je meer
Inloggen
close

Inloggen

De Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR)

De Ouderraad

Ook op onze school is een enthousiaste Ouderraad (OR) actief. De Ouderraad richt zich primair op het initiëren en organiseren van diverse activiteiten voor de leerlingen van de school (denk aan Sinterklaas, kerst, avondvierdaagse). De OR onderhoudt mede daartoe een nauw contact met het Managementteam (MT) van de school. Ook kan de OR het MT adviseren over het behoud van een positief schoolklimaat of informeren over geluiden vanuit de ouders. De OR int en beheert de ouderbijdrage waaruit de activiteiten worden bekostigd. Extra (vrijwillige) ouderbijdrage wordt gebruikt om aanvullende onderwijsondersteuning te bekostigen.

Het contact met de OR wordt vanuit de school onderhouden door een lid van het MT en/of vertegenwoordiger van het MT. Deze contactpersoon woont ook de OR-vergaderingen bij.

 

Nieuwe leden

De Ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Vind je het leuk om actief betrokken te zijn bij de school, dan zoeken we jou! Per schooljaar zijn er ongeveer 5 vergaderingen die meestal op maandagavond gehouden worden. Ook help je mee bij het organiseren van de activiteiten. Interesse? Stuur een mailtje aan or@kb.cbozeist.nl of spreek een van de huidige leden aan. 

 

Voor het schooljaar 2020/2021 bestaat de OR uit de volgende leden: Marjolein Beukers, Joost Breggeman (penningmeester), Bas Burggraaf (voorzitter), Renate Hezemans, Judith Moraal, Rein Simonis, Martijn Slieker en Tom Wagemakers.

De school wordt vertegenwoordigd door: Rebecca Gerritsen en Renske van Vark.